Wij zijn er, wanneer u ons nodig hebt.

Bij de aanvang van het derde millennium moet een aannemer dag indag uit omgaan met de realiteit van het prestatievermogen. Presteren om de beste te zijn, liefst de beste met een lengte voorsprong op de anderen. Tijd en kwaliteit beheersen is de grote uitdaging geworden.

 

Het suces hiervan ordt bepaald door de waardigheden die hiervoor beschikbaar zijn.
Maar de goede prestatie van een aannemingsbedrijf impliceert ook een perfecte beheersing van de rentabiliteit en de flexibiliteit. Het moet permanent waken over het bijsturen van de kosten en van de prestaties in functie van de reële behoeften.
Het antwoord op deze uitdaging ligt in het aanboren van externe hulpmiddelen: externe middelen "à la carte" of "op maat" aanspreken om zo de prestaties te optimaliseren door tijd, kwaliteit en kosten te beheersen.
Dat is onze bestaansreden, de opdracht van SATIM Contracting: uw performante externe hupbron zijn.